Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30

DE EGYPTISCHE BOUWKUNST.

Fig. 31. Kiosk op het eiland Philae.

dekplaat was aangebracht, leek de geheele pijlerstelling Fia- 28. 6. wel wat op de GriekschDorische zuilorde; en tengevolge van deze, zeer vage, gelijkenis kreeg deze pijler den naam van Proto-Dorisch. In later tijd, ± 1500 v. Chr., werd deze pijlervorm ook nog toegepast door koning Thutmosis III, bij den grooten tempel van Ammon te Karnak.

De polygonale zuilen van de voorhal te Beni-Hassan Fig. 29. 3dragen een architraaf, waarboven de rots voorspringt. Onder dezen voorsprong zijn in steen nagebootste kopeinden van balken aan¬

gebracht, die, als overblijfselen van een houtconstructie, in de verte wat doen denken aan de tandlijst van het Grieksch-Jonische hoofdgestel.

De gangen van de rotsgraven uit het Nieuwe Rijk naar de hoofzaal zijn zeer lang (tot Fig. 29. 1. 60 M. toe) en smal, vaak nog plaatselijk vernauwd, en loopen naar beneden hellend.

De kalksteenrotsen bij Thebe, die het hier zeer nauwe Nijldal begrenzen, zijn als 't ware met een labyrinth van gangen doorboord, waarbij nog kwam dat meestal niet een, maar meer vertrekken het graf vormden en verbonden waren door rechthoekig op elkaar uitkomende gangen. De rotsgraven bij Thebe zijn dus veel gecompliceerder dan die van Beni-Hassan. Geheel vrijstaand en afgezonderd, maar in de nabijheid van de rotsgraven, werden graftempels opgericht.

Nog een andere zuil dan de bovengenoemde polygonale komt in de rotsgraven voor, hoewel zeldzaam: de z.g. bundelzuilen met lotosknoppenkapiteelen, bestaande uit een schacht van vier aan den hals samengebonden ronde stammen met een eveneens vierdeelig kapiteel, dat eerst verdikt, daarna verjongend naar boven uitloopt. Het open lotoskelkkapiteel komt alleen nog maar geschilderd voor. Hierover echter later.

De rotsgraven uit het Nieuwe Rijk zijn vooral belangrijk door de erin bewaard gebleven polychrome wandschilderingen. Deze bestaan niet meer uit gekleurde reliëfs, doch zijn uitgevoerd in temperatechniek, waarbij de met lijmwater gemengde kleuren met het penseel zijn

Sluiten