Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

42

DE EGYPTISCHE BOUWKUNST.

Fig. 44.

Fig. 47. Tempel te Medinet-Aboe bij Thebe, tweede hof.

(Naar photo Dittrich).

meestentijds schematisch in omtrek geteekend. Kenmerkend zijn Fig. 44. 19 de stengels van de bundelzuil, die meestal scherpkantig zijn, terwijl ook de voet van de schacht door een bladkelk is omsloten.

f. Het leliekapiteel, dat is afgeleid van een plant, die nog niet juist is gedetermineerd, is uit den Laat tijd afkomstig, evenals

g. Het waterbladkapiteel te Edfu, dat een zeer samengestelden vorm vertoont.

h. Het Hathorkapiteel, ge- Fig. 44. 18. noemd naar de godin Hathor, is

reeds in het Middenrijk voor het eerst gebruikt, doch werd voornamelijk in den Laattijd gebezigd. Het was den Egyptenaren, vooral tijdens de Ptolemaeën en de Romeinen, reeds opgevallen, dat er

tusschen de zware kern en de vlakke behandeling met reliëf of schilderwerk geen goede verhouding was. Daarom werd wel de zware kern aangehouden, doch de decoratie door zwaardere plastiek rijker en effectvoller, ter vervanging van de als rond gedraaide knop- en kelkkapiteelen, die overdekt waren met willekeurig vlak ornament, waaraan de afleiding van plantmotieven geheel scheen te zijn verloren gegaan.

Ook het Hathorkapiteel moest door fantastische combinatie de eenvoudiger vormen vervangen. Het bestaat uit twee verschillende elementen: het onderste, een vierzijdig blok, vertoont een vrouwenkop op de vier zijden met karakteristieke haardracht en •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••*•• •

draagt een hoIHjst waarboven een verkleind tempelgevelmodel, dat ook weer door een hollijst is bekroond, in de vier hoeken waarvan voluten zijn aangebracht. Deze kapiteelvorm ontaardt geheel, als hij wordt samengesteld uit een Fig. 39. bladkapiteel, waar bovenop een kompleet Hathorkapiteel rust, en die b.v. worden aangetroffen in den Isistempel op Philae.

De abacus is steeds een hooge, vierkante dekplaa t, die den naam draagt

Fig. 48. Gezicht op het eiland Philae.

Sluiten