Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE EGYPTISCHE BOUWKUNST.

45

gedaan aan de hoofdvoorwaarde voor een architectonisch schoon monument: duidelijkheid in de distributie. Een dergelijke tempelbouw kan dus steeds in de langsrichting worden voortgezet en uitgebreid, zoodat geen afgerond, overzichtelijk geheel is ontstaan.

Chonstempel te Karnak. De pylonen zijn 18 M. hoog, 32 M. breed en 10 M. diep. De open hof is door 28 zuilen omringd, die gesloten papy ruskapiteelen dragen. Door een smalle voorhal, de pronaos, komt men in de zuilenhal, waarvan de zolder wordt gedragen door 8 papyruszuilen, waarvan de middenste vier een open papyruskapiteel dragen.

Fig. 52. Kleine rotstempel te Abu-Simbel. (Naai Gailhabaud).

Fig. 53. Portret van een koningin 3<=—!*• eeuw v. Chr.

De Chonstempel, door Ramses III gebouwd, is niet groot en munt evenmin uit door fijnheid van details. Het is echter een bij voorkeur voor af beddingen gekozen monument, omdat er op zeer eenvoudige" wijze de distributie van een Egyptischen tempel in 't algemeen mee is te demonstreeren.

7. Ook de Rotstempels, uit het Nieuwe Rijk, hebben Fig. 50. a, b

in hoofdtrekken eenzelfde indeeling als de vrijstaande

tempels. Ze zijn of geheel, of gedeeltelijk in de rotsen, die

den oever begrenzen, uitgehouwen, zóó, dat de ingang,

die niet uit twee pylonen bestond maar uit één groote Fig. 52.

met den toegang in 't midden, naar de rivier was gericht.

De ingang werd dan geflankeerd door twee of meer Fig. 51.

groote, zittende statuen.

Volledige rotstempels treft men aan te Abu-Simbel, Beni-Hassan en Gebel Silsile. Gedeeltelijk in de rots gehouwen tempels te Derr, Gerf-Hussein, Der-el-Bahri, Wadi Sebua en Bet-el-Walli. Vrijstaande tempels, maar leunend tegen de rots, vormen tusschen deze beide typen een overgang.

De groote Rotstempel van Abu-Simbel is ongeveer 60 M. diep Fig. 50. b. in de rots gehouwen. De volgens gewoonte (en het beloop van de rots volgend) achteroverhellende gevel is 30 bij 40 M. groot; dein

Sluiten