Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

46

DE EGYPTISCHE BOUWKUNST.

Fig. 54

1. Vooraanzicht van een huis te Thebe. (Naar Gailhabaud). !

2, 3, 7. Plattegronden van huizen te Thebe.

(Naar Gailhabaud).

4. Plattegrond van een kleine kapel te Thebe. (Naar Gugel).

5. Grondplan van een groot Egyptisch woonhuis.

(Naar Borchardt).

6. Een Egyptische villa. (Naar Chipiez).

Vooraanzicht van een Egyptisch woonhuis.

(Naar Gailhabaud).

Voet vaneen lotUSZUil te Karnak. (Naar Perrot en Chipiez). Venster te Medinet Aboe. (Naar Perrot en Chipiez). Rij Ureusslangen, bekroning van een kroonlijst.

Egyptische kroonlijst. (Naar Perrot en Chipiez).

Model van een woonhuis. (In het Louvre).

'ft midden liggende ingang, bijna 7'/2 M. hoog, is aan weerszijden geflankeerd door twee reusachtige zittende Fig. 51. statuen van Ramses II en zijn gemalin, die ongeveer 20 M. hoog zijn. Bij deze groote figuren zijn kleinere, staande figuren aangebracht.

De achter den gang liggende groote zuilenzaal is in 3 travéeen gedeeld door acht zware Osiris-pijlers, Fig. 36. d. w. z. pijlers, waartegen aan de naar den middenbeuk gerichte zijde groote staande Osirisfiguren rusten. Op deze zuilenzaal volgen nog twee kleinere, successievelijk lager wordende vertrekken, waar achter ten slotte, maar steeds in de lange as van den tempel, de cella ligt. Verder liggen aan weerszijden van den eigenlijken tempelbouw langwerpig uitgehouwen vertrekken.

De kleine Rotstempel van Abu-Simbel heeft een eveneens achteroverhellenden gevel, waarvoor 6 ongeveer Fig. 52. 9 M. hooge figuren staan, 4 van Ramses en 2 van de koningin, terwijl aan hun voeten de kinderen staan, de zoons bij den vader, de dochters bij de moeder. Ook hier ligt de ingang in 't midden; achter de 6 met een

Sluiten