Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WEST-AZIË. I | V. DE BOUWKUNST DER BABYLONIËRS EN ASSYRIËRS. j

Fig. 59.

ET LAND.

Mesopotamië, het tweestroomen land, nu een dorre vlakte, waarin hier en daar zich verheffende heuvels evenzoovele resten zijn Van trotsche en machtige steden der oudheid, was eens een centrum van een kuituur, die inaeareoen heeft

in de ontwikkelingsgeschiedenis van de menschheid.

Mesopotamië was, evenals het Nijldal, dichtbevolkt, maar het lag niet afgesloten tusschen twee woestijnen, als Egypte; open en toegankelijk werd het land dan ook achtereenvolgens door verschillende volksstammen beheerscht.

De vruchtbaarheid van het land was ook te danken aan de overstrooming van de beide rivieren: de Noordelijke, woest stroomende Ti gris, en de Zuidelijke, kalme, doch veel water afvoerende Euphraat. Maar niet als in Egypte ging het wassen van het water regelmatig. Als in het voorjaar in het Armenische gebergte de sneeuw smolt, moesten de

Sluiten