Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WEST-AZIË. DE BOUWKUNST DER BABYLONIËRS EN ASSYRIËRS.

65

Doch ook andere kapiteelvormen komen voor, evenwel niet van Assyrischen, maar van oudBabylonischen oorsprong. Zoo b.v. het met liggende voluten versierde, waarvan ook een variatie op een reliëf met een afbeelding van een kleinen temFig. 66. 5. pel: twee voluten boven elkaar.

Op houten zuilen rustte meestal een bronzen kapiteel. Op het kapiteel volgt een abacus, ,waarboven een architraaf. Het basement rust op een eenvoudige ronde schijf, op een sokkel. Soms wordt het bolvormig basement gedragen door ge-

rig. 67. 5. vleugelde of ongevleugelde leeuwen, die in loopende houding op reliëfs zijn afgebeeld aan kleine zuilen. Telkens staan twee leeuwen tegenover elkaar. Deze toepassing van loopende uitgebeelde leeuwen komt uitsluitend bij de Assyriërs voor. Wel heeft de leeuw als symbolische zuildrager ook in andere tijdperken van de kunsthistorie een rol gespeeld, b.v. aan Romaansche portalen, doch dan meestal liggend, in rust.

Pg. 67. 6. Een zeer bijzonder basement is te Birs-Nimrud gevonden: een gevleugelde leeuw met menschenkop, een sphinx dus.

1. NIEUW BABYLONIË. De Nieuw-Babylonische bouwkunst, onder Nabopolassar en Nebucadnezar II (604—561) voortzettend de Assyrische tradities, tot nieuw leven gewekt door herstelling van de oude Babylonische hoofdsteden, duurde slechts weinig langer dan een halve eeuw.

Babyion was door een ringmuur van 350 voet hoog, 32 M. breed en 90 K.M. lang omringd, voorzien van 250 verdedigingstorens en 100 poorten van brons. Babyion werd door de Euphraat doorsneden. De koningspaleizen aan beide oevers waren door een tunnel onder den stroom door verbonden. Bruggen verbonden de beide oevers.

2. De beroemde hangende tuinen van Semiramis zijn een groep parken op terrassen van verschillende hoogte aangelegd, vermoedelijk rustend op gewelven. Ze werden door Nebucadnezar voor zijn Medische echtgenoote Amytis gebouwd om haar het gemis aan de bergen van haar geboorteland te vergoeden.

De toren van Babel was door een vierhoekigen ringmuur omgeven, waarvan iedere zijde ongeveer 370 M. lang was. De steenen toren was 196 M. lang en breed, en bestond uit acht op elkaar volgende hooge terrassen, met het heiligdom op het bovenste, bereikbaar langs een wenteltrap rondom. Zoo beschreef Herodotus uit eigen aanschouwing den tempel.

Fig. 68. Geglazuurd reliëf van een poort van Istar, door Nebucadnezar.

Sluiten