Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

70

WEST-AZIË. DE BOUWKUNST DER PERZEN.

opgericht voor de aanbidding van den lichtgod Mithra.

Graven werden gebouwd in torenvorm, als pyramide en als rotsgraf. De rotsgraven zijn inwendig eenvoudig en onversierd; in de rots werd echter een geheele facade uitgehakt. Trappyramiden bevatten niet inwendig het graf, doch dit werd gevormd door een gebouwtje op den top.

Het Graf van Cyrus te Murghab (het oude Pasar- Fig. gade).is het oudst en belangrijkst; de vrouw of de moeder van Cyrus is er begraven. 7 Treden van reusachtige witglanzend gepolijste kalksteenblokken worden van beneden naar boven lager; de trap vormt een hoogen sokkel, 13.5 M. lang en 11.5 M. breed. De hoogte van de pyramide is 5.4 M„ en bovenop \ staat een gebouwtje, van 6.3 M. X 5-3 M., afgedekt ! door een zadeldak met tympan en daklijst. Het graf

• Fig. 73. Graf van Darius, bij Nakschi-Rustan i

(Merdascht). (Naar Gailhabaud).

zelf was omgeven door een zuilenhal van 24 onverjongde zuilen.

Het Graf van Darius bij Nakschi-Rustan (of Merdascht) is in een 300 M. hoogen rotswand kruisvormig uitgehakt. In 't midden is een schijndeur aangebracht met een hooge, door halfzuilen met eenhoornkapiteelen gedragen, kroonlijst. Een kleine opening geeft toegang tot een paar eenvoudige kleine vertrekken. Boven de van een tandlijst voorziene kroonlijst is een soort door slaven gedragen troon uitgebeiteld, waarop de koning aan een vuuraltaar offert.

Koningspaleizen. Door de verschillende volken, waaruit het wereldrijk bestond werd het koningschap verheerlijkt door het bouwen van paleizen, waarvan de voornaamste worden gevonden te Babyion, Ecbatana, Persepolis, Suza en Pasargade. Ze rusten op een uitgestrekt

Fig. 74. Perzische portaalwachters.

Sluiten