Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

72 WEST-AZIË. DE BOUWKUNST DER PERZEN, «

Fig. 76. Perzische zuilfragmenten. (Naar Gailhabaud).

slank van verhouding, daar ze slechts een lichte houten zoldering hadden te dragen. De schacht was zwak verjongd, en van 40—52 cannelures voorzien,

Het basement was hoog omgekeerd klokvormig, en eveneens vertikaal gecanneleerd. Ook Fig. 76. g wel bestond het basement eenvoudig uit een cirkelring (torus) op vierkanten sokkel. Tusschen schacht en kapiteel is een samengesteld tusschenstuk aangebracht, bestaand uit een dubbele palmklok, waarboven een voluten stuk van 8 of 16 vertikaal verbonden voluten. Dit tusschen- Fig.76.aenc. stuk ontbreekt ook wel, en in dit geval is het dierkapiteel direct op de zuil geplaatst. Fig. 76. b.

Tusschenstuk en kapiteel vormen samen 'ƒ3 deel van de geheele zuilhoogte. Het kapiteel wordt gevormd door twee ruggelings verbonden stieren of eenhoorns, waarvan de ruggen Fig. 78. dienst doen als zadel, waarop de balk rust. Op deze balken rust een kroonlijst (met tandlijst, graf van Darius) of wel een kroonlijst met trapvormige kanteelen. Het kapiteel in zijn geheel is, door de opeenvolging van verschillende motieven, onlogisch. Als het tusschenstuk ontbreekt staat het dierkapiteel wat plomp op de schacht, maar de stieren of eenhoorns zelf vormen een fraai bewerkt motief; de koppen, en vooral ook de hoorns van de eenhoorns, verminderen den afstand tusschen de zuilen en vormen een grooter draagvlak. 5. Deuren, vensters en muurnissen zijn rechthoekig, met een profileering rondom en door een hooge hollijst bekroond. Vensters en deuren zijn gelijkvormig, verschillen alleen in grootte.

Sluiten