Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74

WEST-AZIË. DE BOUWKUNST DER PERZEN.

Toch waren de zuilenhallen, tengevolge van den invloed van Grieksch-Klein Aziatische vormen, feestelijk, wereldsch, maar ook klassiek. Toen echter met den val van Alexander den Grooten ook de kunst, die zich immers uitsluitend dienstbaar stelde aan wereldsche kuituur, verviel, kwamen Grieksche vormen de oude verdringen. De fantastische latere bouwkunst in de landen, die deel uitmaakten van het Perzische wereldrijk, zijn uit den tijd van den Islam.

Sluiten