Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WEST-AZIË. DE BOUWKUNST IN KLEIN-AZIË.

79

binnenland van Klein -Azië. Deze oudste dragers van Klein-Aziatische kuituur trokken reeds 3000 v. Chr. van den Balkan over de Bosporus naar Klein-Azië.

In de vlakte van Troje zijn talrijke rotsgraven en tumuli bewaard gebleven, waarvan de inwendige grafkamer een nabootsing was van het huisinterieur, met banken en een overdekking volgens schema van zadeldak. Ook een ander type van rotsgraven, meer te beschouwen als gedenksteenen, met rijke gevelversiering in geometrische ornatie en schijndeur, vertoont b.v. het graf van koning Midas bij Doganlu, dat 12 M. breed en HM. hoog is.

Reeds lang voor Christus' geboorte gingen al deze Klein-Aziatische rijken op in de grootere nabuurstaten, hoewel toch hun kuituur invloed heeft uitgeoefend op de klassieken.

Sluiten