Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84

ZUID- EN OOST-AZIË. DE INDISCHE BOUWKUNST.

Fig. 87. Kailasatempel te Ellora. (Naar Gailhabaud).

meeste vereering. Het Brahmaïsme omvat ook de leer van de zielsverhuizing, zelfkastijding en ontaardde in den loop der eeuwen, tot Boeddha Cakyamoeni, Gautama, Prins Si dahar ta (f 540 v. Chr), zoon vankoning Coeddhodana en koningin Maya, de menschgodheid, de verlichte, een nieuwen godsdienst predikte en de Brahmaansche godenwereld loochende; hij pre• dikt liefde voor mensch en dier, gelijkheid aller men-

fli.ix'i Aiiu.i'ii'ir 11V l;.f..t.,.t,..„.i ii'i111111jmi'ü^rxw.. '■.Ti.i miin;r * schen, en einddoel het Nirwana, het eeuwige niet-zijn in volmaakte rust.

Het drukkende van het Brahmaansche veelgodendom, kastenindeeling en eeuwigdurende zielsverhuizing werd vervangen door het zelfingekeerde, zelfbespiegelend geestelijk leven der Boeddhisten, hoewel het : " :

ooeddmsme, door aanraking met Brahmaïsme, al zeer spoedig onzuiver wordt. Toch verbreidde zich de Boeddhistische leer over geheel Voor- en Acher-Indië, de Indische Archipel, Tibet, China, Korea en Japan, waar nu nog ongeveer 300 mil-' lioen menschen deze leer aanhangen. Het langst en zuiverst bewaard bleef de Boeddhistische leer op het Neder landsch-Indische kleine eilandje Bali.

De Indiërs kwamen voortdurend in aanraking met

Fig.

Zuid-Voor-Indië. Tempelaanleg. (Naar Moerkerken).

Sluiten