Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZUID- EN OOST-AZIÊ. DE INDISCHE BOUWKUNST.

87

Fig. 83. Torana's zijn steenen poorten met een geheel in steen overgenomen houtarchitectuur; door vertikale posten werden horizontale balken gedragen, die telkens op eenigen afstand boven elkaar liggen, en meestal een gebogen vorm hebben. In China en Japan treffen we ook dergelijke poorten aan.

4. De rotstempels. Boeddha leerde afzondering van de wereld; Boeddhistische priesters leefden als kluizenaars, en vermoedelijk zijn hun afgezonderde woningen de oorsprong van in de rots met veel moeite en geduld uitgehouwen tempels en kloosters. We

Fig. 82. 3. onderscheiden Tschaitga's (tempels) en ViFig. 82. 2. hara's (kloosters). De eerste, steeds in de nabijheid van de kloosters, hebben een OudChristelijken basiliekvorm; een diepe rechthoek is door twee rijen pijlers of zuilen verdeeld in 3 beuken, waarvan de middenste het hoogst is en, in tegenstelling met de vlakke zoldering van de zijbeuken, t^oor een tongewelf is overdekt. De achterwand is halfrond, voor plaatsing van de stupa of de Boeddhastatue; ook in deze halfronde be¬

ëindiging zijn de pijlers geplaatst in een halven cirkel.

De Vihara's bestaan in hun eenvoudigsten vorm slechts uit een vierkant vertrek; met een soort waranda ervoor in den rotswand uitgehouwen. Grootere bevatten een complex van cellen om een groote pijler- of zuilenhal gerangschikt.

a. Oude Rotstempels, uit de 3e en 2e eeuw v. Chr., zijn volgens Boeddhistische opvatting, zeer eenvoudig. Er zijn er bewasrd gebleven te Bihar en Udayadschiri (Oostelijk Bengalen), te Bhadscha, Kondane, Bedsar, Nasik, Pitalkhora, Ajunta, Karli en te Kenhiri op het eiland Salsette in de baai van Fig. 82. 5. Bombay, de laatste uit de 10e eeuw.

Een der belangrijkste is de rotstempel van Karli, uit de 2e eeuw v. Chr.; hij is 32 M. lang en 14 M. breed. De Fig. 82. 3. middenbeuk is omringd door 41 pijlers, en het tongewelf erboven wordt schijnbaar gedragen als door houten ribben. Boven den ingang is een groot halfrond venster aangebracht, waardoor het inwendige uitsluitend licht ontvangt.

De rotstempels van Ajunta, in Hyderabad, zijn in 5 tempels en 24 kloosters in een 85 M. hoogen rotswand uitgehouwen; de oudste dateeren van 200 v. Chr. Waar ze met beeldhouwwerk rijk zijn versierd, vertoonen ze Brahmaanschen invloed.

De eenige Oud-Boeddhistische vrijstaande tempel, een pagode, is misschien wat betreft de omheining uit Azoka's tijd; het is de beroemde, 9 verdiepingen hooge Boeddha Gaya in het oude rijk M a g & d h a, en hij geldt als oudste Indische pagode.

Fig. 91. Groote Pagode van Meenachi. Zuid-Indië.

Sluiten