Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

88

ZUID- EN OOST-AZIË. DE INDISCHE BOUWKUNST

Fig. 92. Boroboedoertempel op Java. (Naar foto).

b. Brahmaansche rotstempels worden gevonden op het eiland Elefanta (bij Bombay) bij Ellora, Badami Fig. 84. en bij Mahavellipoer (ten Z. van Madras). Op het strand bij Mahavettipoer staan 5 monolithtempels van natuurlijke rotsblokken gehakt. Deze zijn echter niet volledig uitgehold. Wel is de versiering zeer rijk, daar als 't ware de ijverzucht van de Brahmanen aanspoorde tot grooter verfraaiing dan de Boeddhistische monumenten

vertoonen. Dientengevolge werden de rotsen dan ook niet alleen uitgehold, doch geheel vrij van de overige massa uitgehakt. Zoo is ook de zeer fraaie monolithtempel Fig. 85. te Ellora behandeld, de KailasaFig. 87. tempel, de zetel der zaligen. Deze bestaat uit drie hoofddeelen, een Voorbouw, een kapel van den Nandi, en den grooten tempel, alle onderling door gangen en bruggen verbonden en ook met den rotswand, waarin ook cellen en gangen zijn uitgehold. Om den monolith is een hof uitgehakt, die 77 M. lang èn 47 M. breed is. De afstand van den rotswand tot den monolith is • voor 14 M. en achter 32 M. Het regelmatige grondplan is niet in overeenstemming met de overdadig weelderige orneering van nissen en

Sluiten