Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZUID- EN OOST-AZIË. DE INDISCHE BOUWKUNST.

91

zeer vervallen staat, doch sedert zijn ze doelmatig gerestaureerd en gefundeerd. Ook in Achter-Indië, in Cambodsj a, Fig. 97. B i r m a en S i a m zijn prachtige pagoden • gebouwd, daar deze streek na de 2e eeuw een centrum werd van bouwbedrijvigheid. Zeer bekend zijn de pagoden te R a ngoon en te Pegu. De bouwkunst in Achter-Indië draagt den naam van Khmerarchitectuur.

Fig. 96. De Shwé-Dagon pagode te Rangoon, Burma's hoofdstad, is van den stupavorm afgeleid en 110 M. hoog. Het massieve metselwerk was met bladgoud bedekt, en de bovenste 20 M. zijn zelfs overtrokken met gouden platen. De uit 7 ringen bestaande spits was met 100 gouden en H00 zilveren klokjes behangen, terwijl de punt met 4600 edelsteenen, diamanten, smaragden en robijnen was bezet. De talrijke kapellen aan den voet worden nog ieder jaar uitgebreid.

7. Java bevat verscheiden fraaie tempels, tjandi's genaamd, o. a. ig. 95, 98. de Tjandi Mendoet, de Pcambanan, Panataran, Toempang en het grootste, meest beroemde en schoonste bouwwerk van de Javaansche oudheid, de Boroboe~ c/oertempel, tevens het grootste Eoeddhistische monument.

Toen Nederland in 1816 ]ava van Engeland terugkreeg, was in dien tijd de

Fig. 92. Boroboedoer door de Engelschen ontdekt. De bewoners in den omtrek wisten zelf niet, dat de met aarde bedekte en begroeide heuvel een Boeddhistische tempel was, door Boeddhistische priesters in de 13« eeuw bij de nadering van de Mohammedanen bedolven, en gebouwd ongeveer tusschen 650 en 750 na Chr.

Deze trappyramidevormige stupa (inwendig bevat het monument geen vertrekken) ligt op een heuvel in de nabijheid van Magelang, ongeveer in Midden-Java. De zes onderste vierkante terrassen, waarvan de hoeken twee maal inspringen, zoodat elk terras 20 hoeken heeft (de Prambanantempels hebben op dezelfde wijze inspringende hoeken, maar 12 in aantal per terras), zijn georiënteerd. In het midden van iedere zijde zijn van terras tot terras trappen aangebracht tusschen zware leuningen, waarop leeuwen rusten. Om de terrassen zijn ringmuren aangebracht, ± l'/2 M. dik; tusschen deze ringmuren en elk volgend ongeveer 3 M. hooger liggend

Sluiten