Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94

ZUID- EN OOST-AZIË- DE INDISCHE BOUWKUNST.

Fig. 102. Indische vlakornamenten. (Naar Jones).

het laatste Boeddhistische bolwerk tegen de Mohammedanen, zeer zuiver van opvatting zijn. Waar dus van overheidswege tempels op Java zijn gerestaureerd is bij de onderwerping van Bali door de Nederlandsche troepen onberekenbaar schade toegebracht aan de fraaie tempels, en zijn beelden en beeldhouwwerk stukgesmeten, of in stukken gehakt om onder veldketels te worden gestookt. Officieren liepen rond met vergulde helmen en Chineesch porcelein en de rijkste Indische kunstvoortbrengselen zijn op zinnelooze wijze vernield.

8. De beeldhouwkunst is geheel vrij in opvatting en uitvoering, en niet op conventioneele wijze Fig. 100. aan banden gelegd, zooals het geval was bij de hiervoor behandelde groote kultuurvolken.

Sluiten