Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

104 DE BOUWKUNST IN JAPAN. ::

• Fig. 111. Octogonetempel te Kyoto. (Naar foto).J

van voorvaderen. Als in het midden van de 6e eeuw het Boeddhisme doordringt verdringt het niet het oude Shinto geloof, maar ontwikkelt het zich er naast onder voortdurende wisselwerking.

Shintotempels zijn gebouwd tot in de 9' eeuw n. Chr. Daar ze steeds na een bepaald aantal jaren, voor verschillende streken afwisselend tusschen de 20 en 60 jaar, moesten worden afgebroken en opnieuw gebouwd, opdat de bouwlust niet zou vernauwen, zijn de oudste typen, niet nauwkeurig gekopieerd, niet juist meer bekend. Vooral omdat Boeddhistischen invloed in de latere jaren goed merkbaar is.

Shintotempels bestaan uit een vierkant of rechthoekig vertrek, afgedekt door een rechtlijnig

Fig. 112. Torii. (Naar foto).

Sluiten