Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

107

13. 1

DE BOUWKUNST IN JAPAN.

pen en gat er mede verDonden nonzon- : taal juk, dat uit een of twee horizontale j balken bestaat, waarvan de uiteinden j licht naar boven zijn gebogen. Dit j houten bouwdeel behoudt precies de- j zelfde vormen, ook als ze in steen en j brons zijn uitgevoerd, zooals dit bij uit- : zondering het geval is bij den Yeyas- j tempel te Nikko.

De Yeyastempel is opgericht door de op- • volgers van Yeyas (f 1616). De bouw werd l aan Japans grootsten bouwmeester Zengoro l opgedragen en de tempel is dan ook Japans j mooiste bouwwerk. Het ligt tegen een natuur- ; lijke berghelling in een groot park met vele : pagoden en tempelgebouwen. Het fraaist is de j

Fig. 116. Japansche vaas.

(Naar 1'Art pour tous).

Fig. 115. Vijfvoudige consolevorm.-

i (Beide bovenste figuren naar Baltzer).

ingang met prachtig bronsbeslag, warme schitterende kleuren en een rijk godenfries.

Eveneens vermeldenswaardig zijn de in 600 n. Chr. voltooide Horyujutempel bij Nara en de Pagodetempel bij Osaka. Terwijl aan Fig. 113. 7. de zeer hooge, tegen een berghelling gebouwde Kiyomidzutempel te Kyoto, goed is te zien, hoe zelfs bij dergelijke hooge architectuur alle Fig. 114. kruisverband ontbreekt.

Tot de overige openbare bouwwerken behoort nog het No-tooneel, een verhoogd, rondom open, vierkant tooneel, naar achteren door een brug met kleedvertrekken verbonden, en aan de drie overige zijden door rechthoekige vleugels voor de toeschouwers omgeven. De tooneelvoorstellingen werden gewoonlijk ontleend aan religieuse onderwerpen.

Sluiten