Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WEST-AZIË EN EUROPA. DE VOOR-GRIEKSCHE OF MYKEENSCHE BOUWKUNST. 111

Fig. 119.

1 en 2. Doorsnede en plattegrond van de schatkamer 7. Albastfries van het paleis te Tiryns. . van Atreus. 8- Poort °P DeIos- . , s

4. Grondplan en dromos van de schatkamer van Atreus. 9. Kapiteel en doorsnede van de Leeuwenpoort te 3 en 5. Kapiteelfragmenten uit de schatkamer van Atreus. Mykene. 6. Zuil van de schatkamer van Atreus. 10. Mykeensch aardewerk.

Het Voor-Grieksche (Pelasgische, Mykeensche of Mythische) tijdperk eindigt in 1104. Dan komen de Europeesche volkeren voor het eerst in harden strijd met Azië, de Dorische volksverhuizing begint en de Doriërs, naar het Zuiden trekkend, veroveren de Peloponnesus en de Zuidelijke eilanden in de Aegaeische zee.

Belangrijke plaatsen, waar Mykeensche bouwwerken werden opgegraven zijn Tiryns, Mykene, Argos, Orchomenos, Nauplia, Eleusis, Troje, CnososenPhaestos op Kreta en de eilanden Thera en Cyprus en Vaphio, Menidi, Spata en Volo.

De opgravingen brachten paleizen (als onderdeelen van burchten) en graven aan den dag.

DE GRAVEN. Behalve de pyramidevorm en de rotsgraven zijn onderaardsche schachten gevonden, die horizontaal afgedekt zijn, en waar boven verticale grafsteenen, z.g. stélen werden opgericht. Doch de meest belangrijke vorm van Mykeensche graven, waarvan er een groot aantal bestaat, is het onderaardsche koepelgraf. Bij Mykene, bij Vaphio, Menidi, Spata. Volo 'en Orchomenos liggen de belangrijkste, waaronder weer twee in het bijzonder van belang zijn door de schatten er in gevonden: de z.g. schatkamer van Atreus bij Mykene en de z.g. schatkamer van Minyas te Orchomenos.

Sluiten