Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

112 WEST-AZIË EN EUROPA. DE VOOR-GRIEKSCHE OP MYKEENSCHE BOUWKUNST.

Fig. 120.

1. Gewelfde gang in den burchtmuur te Tiryns. 4. Regelmatig netverband (Mykene).

2. Ingang naar het koepelgewelf. (Naar Gailhabaud). 5. Koepelgewelf.

3. Onregelmatig muurverband (Tiryns). 6. Ruïnen te Missolunghi. (Naar DodweU).

Fig. 119. 1,2 De schatkamer van Atreus bestaat uit een 13'jj M. hoog bijenkorfvormig gewelf, dat beneden een doorsnede en 3. heeft van 15 m. Een 36{j2 M. lange en 6V2 m. breede open toegangsweg (dromos) leidt naar de ingangspoort, waarvan resten van zuilen en platen van verschillend gekleurd marmer zijn gevonden, niet genoeg echter om een nauwkeurige reconstructie te vervaardigen. Boven de poort, bestaande uit binnenwaarts hellende zware steen-

Fig. 120. 2. posten, afgedekt door een horizontalen steenbalk, is in den muur een ontlastingsdriehoek uitgespaard. De koepelruimte (tholos) bestaat uit . 36 lagen cirkelvormig gerangschikte steenlagen, waarvan iedere hoogere laag een kleinere middellijn heeft, zoodat het gewelf ontstaat door overkraging. De steenen zijn niet wigvormig, en worden vastgehouden door den druk van de aarde er bovenop. De binnenvlakte is zuiver bewerkt (zoodat een doorsnede Fig. 120. 5. ongeveer een parabool oplevert) en was vermoedelijk bekleed met bronsplaten in rozetvorm, waarvan nog spijkers zijn aangetroffen. De eigenlijke schatkamer is een rechthoekige in de-rots uitgehouwen ruimte, 8.10 M. lang en 6.25 M. breed, waarvan de as bijna rechthoekig staat op de as van den dromos. Resten van zuilen, naar beneden

verjongd, kapiteelen en gouden sieraden zijn in dit graf gevonden. Fig. 119

en 5.

3. HET PALEIS. Het paleis is niet alleen de woning van den heerscher, doch tegelijk een burcht, die zich op een heuvel, de acropolis, verheft. Zoo de burcht van Troje in N.-W. Klein-Azië, en de burcht van Tiryns, die wat grondplan betreft, op een middeleeuwsche

Sluiten