Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WEST-AZIË EN EUROPA. DE VOOR-GRIEKSCHE OF MYKEENSCHE BOUWKUNST. 113

:<Fig. 120. 6.

burcht gelijkt. Het paleis bestaat J' hoofdzakelijk uit een mannenwoning ] (Megaron) en een afzonderlijke • vrouwenwoning. Het oudste paleis in £ Troje wijkt, wat deze hoofdindeeling j betreft, niet af van dat van Tiryns. £ De muren zijn ongewoon dik, tot £ 17 V2 M- toe- De oudste bestaan uit : ongehouwen blokken steen, opge- • stapeld zonder bindmiddel, en de £ open ruimten zijn aangevuld met : kleinere steenen. Een tweede vorm • is die van het z.g. specifiek Voor- J Grieksche netverband. De stee- j nen zijn dan zorgvuldig gevoegd, £ maar nog polygonaal. Hierna komt £ het eenvoudig rechthoekige voeg- S verband, waarbij ook voegen en £ voorvlakte zorgvuldig worden be- | werkt.

Soms zijn de steenen, die werden • opgestapeld, van zóó enormen om- £ vang, dat de bouw van de muren l werd toegeschreven aan de mythi- • sche reuzengeslachten: vandaar den £ naam Cyclopenmuren.

De poorten waren soms eenvoudig • driehoekige openingen in den muur, : ontstaan door overkraging, b.v. te

Fig. 121.

1. Bovenburcht van Tiryns. 2. Grondplan van den geheelen burcht. 3. Paleis afzonderlijk in zijn hoofddeelen.

Missolunghi, Samothrake, Samos, Delos.

Andere poorten hebben binnenwaartshellende steenposten, waarop een horizontale balk, b.v. de Leeuwenpoort te Mykene. Tot ontlasting van den horizontalen bovendorpel Fig. 122. werd in den muur een driehoekige ruimte gespaard, die b.v. bij de Leeuwenpoort te Mykene opgevuld werd door een in reliëf bewerkte steenen plaat. Ten slotte werden Fig. 119. 8. ook soms twee zware steenen hellend tegen elkaar geplaatst, b.v. te Delos. (Zie ook fig. 28. 2).

Zuilen en deurposten waren van hout; ook de muren werden met ingelegde houten balken versterkt. Evenwel waren de drempels van kalksteen, evenals de ronde schijven, waarop de naar beneden verjongende zuilen rustten.

Sluiten