Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

134

DE BOUWKUNST DER GRIEKEN.

10.

1.

(ter vermindering van het gewicht) werden ze later zelfs geheel doorbroken en de opening afgesloten door een kleine dunne plaat.

9. Het dak (aetoma) rust op houten of steenen balken. Bij groote spanning zouden steenen balken niet mogelijk zijn geweest, maar de afstand van de cellamuren was zelden zoo groot, dat steenen balken niet konden worden toegepast. De helling van de balken was '/8 tot 79 Fi9- 13h van de basis. De daktegels waren bij de voegen voorzien van opstaande randen, waarover de holle tegels waren geplaatst volgens vroeger besproken constructie. De akroteriën waren ornamentaal, figuraal, of beide tegelijk, b.v. te Aegina.

Het tympanon (fronton) was met j figurale reliëfs versierd (Parthenon). \ Vensters kwamen in de Dorische ! orde zelden voor. De vensters van ; de Propylaeën te Athene, een bouwi werk van de Dorische orde, zijn door i twee pilasters in den vorm van Dorii sche anten begrensd. Er bovenop • rust een zware horizontale balk.

"InZendige zuilenrijen had b.v. de hypaetraaltempel te Paestum, en hoogstwaarschijnlijk ook het Parthenon.

De beschildering was niet volkomen maar plaatselijk. Sporen van warme ongebroken kleuren en goud zijn aangetroffen aan het Parthenon, te Selinunt, Aegina en enkele andere tempels. Volgens deze weinige kleuroverblijfselen zijn de kleuren voor de volgende deelen als volgt vastgesteld: triglyphen en mutulen blauw, fond van het tympanon en metopen rood, kyma's rood, blauw, groen en goud, guttae rood, goud of wit, en reliëfs gedeeltelijk in verschillende kleuren. r&^|

II. DE IONISCHE ORDE.

Tegelijkertijd met de Dorische orde in de Peloponnesus ontwikkelt zich in Klein-Azie de Ionische onder invloed van de Oostersche voorliefde voor rijkdom en pracht. Deze invloed

Fig. 136.

a. Overdekking van den zuilomgang van het Parthenon.

b. Plattegrond.

c. Doorsnede bij den ingang van het Parthenon.

Sluiten