Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

142

DE BOUWKUNST DER GRIEKEN.

Fig. 143. Karyatide van het Erechtheion.

(Naar foto).

van de zolderbalken bestaat de architraaf dan ook wel uit 2 balken achter elkaar, waarvan dan de buitenste fries en kroonlijst, de binnenste de zolderbalkuiteinden draagt.

De hoogte van de Ionische architraaf is 3/4, van de Attisch-Ionische 5/6 tot 9/10 onderste zuildoorsnede. De architraaf hoogte te Priene is 3/4, die van het Erechtheion 5/e en van den Niketempel 8/9 doorsnede.

8. Het fries, zophoros of thrinkos, bestaat uit vertikaal naast elkaar geplaatste marmeren platen, rustend op de voorzijde van de architraaf. Ze helpen de kroonlijst dragen en verbergen de zolderbalkuiteinden. Ongedeeld, zonder triglyphen, is het bij uitstek geschikt voor opname van lange historische of godsdienstige figurale reliëfs.

Het fries is evenhoog als de architraaf, of meestal iets lager. De overgang naar de kroonlijst wordt gevormd door een Ionische pf Lesbysche kyma, behalve bij de Attisch-Ionische monumenten, waar in 't geheel geen overgang bestaat. De figurale reliëfs, zooals die b.v. voorkomen aan het Erechtheion en den Niketempel te Athene zijn gedeeltelijk gekleurd, en soms in later tijd vervangen door een rankenornament.

9. Aan de kroonlijst, bestaande uit geison en sima, ont- Fig.141,142. breken de mutulen. Daar de monumenten grooter zijn, is

de voor-

sprong van de geison grooter dan bij de Dorische monumenten, en een nog grootere voor-

sprong kon wor¬

den verkregen door de onderzijde schuin naar bovenbinnen uit te hollen. Hierdoor wordt belet, dat de niet belaste geison voorover zou kantelen. Bovendien werd

Fig. 144. Pilasterkapiteel. (Naar foto).

Sluiten