Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BOUWKUNST DER GRIEKEN.

151

ware uit in de natuur bestaande elementen nieuwe vormen zijn geschapen.

2. Zijn de motieven van geschilderd en plastisch ornament hetzelfde, het geschilderd ornament is het oudste, en is in 't algemeen ook het eenvoudigste.

De motieven van het oudere vlakschilderwerk zijn voor reliëf gewijzigd in rijkeren zin. Zoo behoort het geschilderde ornament tot de Dorische en Attisch-Ionische, het reliëf tot de Aziatisch-Ionische en Korinthische orde. Ook in de kunstnijverheid b.v. bij de Grieksche vazen is het reliefornament van den Laattijd.

Het ornament draagt een zuiver architectonisch karakter, en is, buiten verband met de architectuur ondenkbaar. Het geschilderd ornament vindt toepassing op profielen, reliëfs, vlakke banden; het is duidelijk van contour en in vlakke kleuren opgebracht zonder halftonen of schaduwen; alleen bladomtrek en hoofdnerf spreken. Het reliefornament is eveneens juist zóó hoog, dat de vormen duidelijk spreken, terwijl deze vormen dan nog ondersteund kunnen worden door kleur. Hoewel het reliëf buiten den fond uitsteekt kan worden aan den fond.

Fig. 156.

1. Sima van de schatkamer te 3. Lijstbekleeding van een tempel te Olympia. (Naar Dörpfeld). Selinus.

2. Geison en sima van een tempel 4. Lijstbekleeding van een tempel te te Selinus. (Naar Dörpfeld). Olympia.

blijft het toch steeds binnen het platte vlak, dat parallel getrokken gedacht

Sluiten