Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BOUWKUNST DER GRIEKEN.

159

Wat het schrift betreft, wordt dit nooit als ornament toegepast, doch dient alleen voor opschriften, waarvoor vooral de architraaf bijzonder geëigend is. Vooral in den Laattijd komen opschriften voor, o. a. aan het Lysikratesgedenkteeken en aan de Poort van de Agora, te Athene.

OVERZICHT DER MONUMENTEN.

Volgens de tijdsindeeling op biz. 119 begint de Grieksche tempelbouw met de invoering der olympiaden, dus 776 v. Chr. In deze archaische periode werden voornamelijk peripterostempels gebouwd, met één- of tweebeukige smalle cella. Vooral in de Groot-Grieksche kolonie Sicilië en in Zuid-Italië worden deze zware en

Fig. 164. Tempel te Segesta. (Naar Gailhabaud).

Fig. 165. Zuilen uit de Basilica te

Paestum. (Naar von Sybcl).

gedrukte monumenten aangetroffen, a. ARCHAÏSCHE PERIODE.

Dorische bouwwerken. De Basilica te Paestum, 9 bij 18 zuilen. De D e m e t e r tempel, 6 bij 13 zuilen. De kapiteelen hiervan vertoonen nog de hollijst. Te Selinus staan nog de resten van een viertal door aardbevingen verwoeste tempels. De middenste heeft zuilen met 16 canneluren en was zeer lang, n.1. 6 bij 17 zuilen. Te Agrigèntum de Herkulestempel, 6 bij 15 zuilen. Te Pompeji staat een OudGrieksche tempel, een pseudodipteros van 7 bij 11 zware zuilen. De kapiteelen hiervan hebben een sterk gebogen profiel en een hollijst er onder. Te Metaponte stonden eveneens Grieksch-Dorische tempels. Te Syracuse de Zeustempel. Op Ortygia, het eiland bij Syracuse de Apollotempel. Te Olympia staat een der vroegste Dorische tempels, n.1. de tempel van Hera, een peripteros van 6 bij 16 zuilen, 19 M. breed en 50 M. lang. De onderbouw van de buitenste zuilen heeft één trede. Deze ongewoon lange tempel, uit de 7e eeuw v. Chr. afkomstig, laat duidelijk zien, hoe voor en na, de oorspronkelijk houten Zuilen zijn vervangen door steenen monolithzuilen. De burcht tempel te Korinthe is een peripteros, van 6 bij 15 zuilen. De Dorische tempel te Aegina, uit het begin van de 5e eeuw, heeft 6 bij 12 slanke

Sluiten