Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BOUWKUNST DER GRIEKEN.

163

Fig, 164. puinhoopen zijn overgebleven. TeSegesta een onvoltooid gebleven peripteros. Te Syracuse de Athenatempel, van 6 bij 14 zuilen. Te Paestum de PoseiFig. 126. don tempel, de eenige in Europa, waarin de bovenrij zuilen bewaard bleef. Het is een peripteros van 6 bij • 14 zuilen, met een in 3 beuken verdeelde cella, waarvan de zijbeuken een tweede, door trappen toeganke-

Fig. 124. 9. lijke, verdieping hadden. Te Olympia de Zeustempel, een peripteros van 6 bij 13 zuilen, de in het bloeitijdperk het eerst voltooide tempel met een drie beukige cella, en door den bouwmeester Libon gebouwd.

Fig. 124. 1. Te Rhamnus twee tempels van Nemesis uit de 2= helft der 5e eeuw, waarvan de kleine antentempel het oudst is en de grootste een peripteros met 12 zuilen aan de lange zijde. Te Argos de Heratempel, van den bouwmeester Eupolemos, + 423 gebouwd. Te Tegea de Athenatempel, een peripteros met6zuilen in het front, en aan welke schepping van den beeldhouwer Skopas de 3 zuilenorden voorkomen, n.Lde Dorische aan het periscyl, de Ionische aan de pronaos en de Korinthische in de cella. Te Nemea de Z e u s. tempel, een peripteros met 6 zuilen in het front. Eveneens een peripteros met 6 zuilen in het front is de Apollotempel op Delos. Te Phigalia in

Fig. 170. Atheensche ruiterij, van het Westfries van het Parthenon te Athene. (Naar foto).

Fig. 169. Gedenkteeken van Lysikrates te Athene.

Arkadië de Apollotempel, een peripteros van 6 bij 15 zuilen, schepping van Iktinos, + 430. De cella is aan beide zijden door kleine, uitstekende muren verdeeld in 5 kapellen. Deze kleine indeelingsmuren eindigden in 3 t Ionische zuilen, waarvan de kapiteelen aan drie zijden van voluten waren voorzien. In dezen tempel komt tevens het oudst bekende voorbeeld van Korinthisch kapiteel voor aan een enkele zuil in het midden.

Te Athene de Theseustempel, These ion, het best bewaard gebleven Grieksche monument van marmer, met 6 bij 13 zuilen, en van iets lateren datum dan het Parthenon. De propylaeën te Athene, de toegangspoort van de Acropolis, het 300 M. lange en 130 M. breede rotsplateau. De poort werd door Mnesikles voor

Fig. 168. d. Fig. 166.

Sluiten