Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

168 DE BOUWKUNST DER GRIEKEN. ::

Fig. 175. Dionysostheater te Athene, gerestaureerd.

Fig. 148. Te Athene het Oly mpieion, voltooid + 175, met 17 M. hooge zuilen, welk Korinthisch bouwwerk niet voltooid werd. Te Olympia het Philippeion, een rondtempel peripteros, voor koning Philippus tusschen 337 en 334 gebouwd; 18 Ionische zuilen staan op een 3-tredigen onderbouw, terwijl binnenin 9 Korinthische half zuilen tegen den cellamuur zijn geplaatst. Te Magnesia de Artemis tempel, een pseudo-dipteros door Hermogenes gebouwd, met 5-tredigen onderbouw. Te Epidauros de Tholos, een rondbouw met een zuilenomgang buiten, zoowel als binnen. Buiten staan 26 Dorische, binnen 14 Korinthische zuilen. Op Samothrake de 2 verdiepingen hooge rondbouw van Arsinoë. De bovenverdieping heeft Dorische pilasters buiten en Korinthische halfzuilen binnen. Te Pergamon het Zeusaltaar, waarvan de 9 M. hooge onderbouw 37.70 X 34.10 M. meet. Toegang tot het altaar geeft een 20'M. breede trap van 24 treden. Het altaar zelf is

Fig. 172. aan 3 zijden door zuilenhallen omgeven. Rondom den benedenbouw loopt een 2.30 M. hoog fries, voorstellend den strijd tusschen goden en giganten. Te Halicarnassos het mausoleum, gebouwd door Pythios en Satyros voor Mausolos van Karië, welke koning in 351 is gestorven. Op een hoogen onderbouw van 35.6 bij 26.8 M. stond een graftempel van 9 bij 11 zuilen, met kleine Ionische volutenkapiteelen. Onder- en -bovenbouw bevatten elk een ronde cella, van 13 M. doorsnede en 17 M. hoog.'Onder de onderste cella is een rechthoekige graf kamer aangebracht van 6.80 bij 4.20 M., en 3.80 M. hoog, welker toegang is dichtgemetseld. Het geheel is een laatste uiting van in Klein-Azië gebruikelijke monumentale tumuli-bouw, daar een marmeren pyramide van 24 treden hoog het mausoleum bekroont. Boven op de pyramide zijn koning en koningin in een vierspanwagen gezeten. De totale hoogte van het monument bedraagt bijna.43 M. Op Delos de z.g. stierenhal, naast den Apollotempel ; hierin zijn inwendig pijlers aangebracht met stierenkapiteelen in oud-Perzischen geest, terwijl aan de buitenzijde Dorische halfzuilen hun toepassing vonden. Op de markt te Priene een gebouw, waaraan Dorische zuilen Ionische canneluren hebben. Te Pergamon een hal, waaraan Ionische zuilen zijn gecombineerd met een triglyphen fries. Te Samothrake een marmeren Dorische tempel, met alleen aan de voorzijde een zuilenhal; de 3-beukige cella eindigt in een halfrond, waardoor het monument op een oud-christelijke basiliek gelijkt.

Fig. 169. Te Athene het L ys i k ratesmonument of Choragisch gedenkteeken, dat door den leider van het koor

Sluiten