Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

170

DE BOUWKUNST DER GRIEKEN.

Veel kleiner, en bovendien Fig-168. overdekt, daar het moest dienen voor muziekuitvoeringen, was het odeion. De hoofdvorm was een orchestra met skene. Te Athene zijn er o. a. nog overblijfselen van gevonden.

Het stadion diende om er wedloopen van jonge mannen in de openlucht in te houden. Een stadion was 196.80 M. lang; langs de lange zijden en aan de halfronde afsluiting waren zitplaatsen aangebracht voor de toeschouwers. Het 22 M. breede stadion lag meestal lager dan de omge¬

ving. Bekende stadions zijn o. a. te Ephesos en te Messene. Een stadion op grooter schaal, door een middenmuur in tweeën gedeeld, dat diende voor paardenrennen en wagenrennen op tweewielige wagens, was het Hippodromos.

Het gymnasion en het palaestra waren bestemd voor oefenplaats van jonge gymnasten; het was een open plein, door zuilen omringd, waarbij tevens gelegenheid was voor het gebruiken van warme en koude baden. Later werden in de bijgebouwde zalen wetenschappelijke voordrachten gehouden. Gymnasia treft men aan o. a. te Epidauros, Assos, Olympia en te El is.

De stedenbouw geschiedde bij de oude Grieken ook weer volgens bepaalde wetten. Reeds in de 2e helft van de 5e eeuw gaf Hippodamos van Milete voor aanleg en hygiëne voorschriften. Vooral in de Alexandrijnsche periode ontwikkelden zich de steden buitengewoon snel en regelmatig, zooals Alexandrië aan den Nijlmond, Antiochië; in Klein-Azië: Milete, Magnesia, Ephesos en Pergamon, en op Sicilië Syracuse.

Het centrum van de steden werd gevormd door de markt, de agoca, een rechthoekig plein, waaromheen markthallen waren gebouwd. Bekend is b.v. de 2 verdiepingen hooge markthal van Attalos II te Athene. Deze markthallen, of stoa's waren naar de buitenzijde door een muur, naar de marktzijde begrensd door een open zuilenrij, en overdekt. Latere gewijzigde hallen, b.v. door het plaatsen van een zuilenrij in het midden, vormden de prototypen van de Romeinsche basilica. De Grieksche markthallen dienden voor volksbijeenkomsten, en beschutten tegen regen en zonneschijn. De toegang tot de agora was afgesloten

Sluiten