Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fig. 181.

cella.

2. Constructie schema van den tempel van Jupiter Capi-

1. Plattegrond van een Etruskischen tempel met één

5. Etruskische aschkist, in woonhuisvorm.

6. Etruskische brug, bij Viterbo. Spanning 2.10 M.

7. Cloaca maxima te Rome.

8. Etruskische zuil.

9. Plattegrond van een Etruskischen tempel met drie

tolinus. (Naar Durm).

3. Poort te Volterra.

4. Etruskische aschkist, in hutvorm.

cella's.

Deze muren van verschillende techniek en verschillend materiaal wijzen op den hoogen ouderdom. De bijzondere kenteekenen van Etruskische muren zijn de op regelmatige afstanden aangebrachte waterafvoergleuven, terwijl ze, evenals de Assyrische, van boven eindigen in

3. Het gewelf, toegepast aan poorten en gebouwen, als waterreservoirs en schatkamers, komt aanvankelijk nog tot stand door overkraging; b.v. de poort te Arpinum en het waterreservoir te Tusculum. Later zijn de poorten samengesteld uit wigvormige steenen.

De bekende poort te Volaterrae (Volterra), de z.g. Porta dell'Arco, heeft een spanning Fig. i8l. 3. van ruim 4 M., en is op de 3 belangrijkste punten, n.1. aan den voet en aan den sluitsteen

kanteelen.

Sluiten