Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BOUWKUNST DER ROMEINEN.

Wordt de voorhal gevormd door meerdere rijen zuilen, dan zijn deze alleen gerangschikt langs den omtrek, aldus een zuiver voorportaal vormend, waarin de binnenste zuilen zijn weggelaten. Dit voorportaal heet anticum.

Was de cella rond, dan waren de zuilen er rondomheen gerangschikt. 3. Deze oudste tempels worden nog niet overwelfd. Evenals bij de Grieken, wordt nog een

vlakke, horizontale zoldering aangebracht, bestaande uit balken met dekplaten, die cassetten vormen.

Volgens Etruskische bouwwijze staan de tempels op een verhoogd podium, naar welks bovenvlak een breede trap voert, die steeds in het front ligt en tusschen naar voren uitstekende

zijmuren van het podium, de trapwangen, is opgesloten. De andere drie zijden van het podium zijn loodrecht, zonder eenigen toegang. Ook bij rotondebouw voert slechts één trap aan de frontzijde naar den tempel. Het podium, samengesteld uit groote blokken natuursteen, heeft een voet- en deklijst.

Fig. 189. De muren van alle openbare gebouwen in den Vroegtijd tot aan de Romeinsche keizers, bestonden uit natuursteen, pepertin (groengrauwe basaltsteen) of travertin (poreuze, geelachtige kalksteen). Eerst tegen het einde van de Republiek werd ook baksteen gebruikelijk.

De oudste muren bestaan uit zeer zware blokken steen in regelmatig verband zonder kalk opgestapeld. Deze blokken zijn gemiddeld 3 M. lang, 1 M. breed en 0.75 M. hoog en worden onderling door doken van ijzer of koper vastgeklonken. Zelfs voor den oudsten boog- en gewelfbouw werd geen metselspecie gebruikt, maar de draagvlakken van de steenblokken werden zeer zuiver afgewerkt. Grootere steenmaten komen ook, hoewel minder dikwijls, voor; aan den grooten tempel te Baalbek zijn de blokken tot 20 M. lang en 4 M. hoog. Een nog krachtiger uiterlijk kregen de muren, door toepassing van het specifiek Romeinsche Fig. 191. 15. rustiekwerk, opus rusticum; de steenblokken werden aan de voorzijde alleen langs de voegen zuiver bewerkt en het voorvlak zelfs ruw gelaten. Naderhand werd dit ruwe voorvlak afgeknot pyramidevormig behakt. Opmerkelijk is hierbij het nadruk leggen op de voegen. Beschouwden de Grieken de muren als te zijn vervaardigd van één brok steen, en werkten ze

Fig. 192. Zolderconstructie van den Vestatempel

te Tivoli. (Naar Hauscr-Reich).

daarom de voegen zoo goed mogelijk weg, de Romeinen laten juist de voegen spreken.

Sluiten