Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

190

DE BOUWKUNST DER ROMEINEN.

Fig. 194. Huis van de familie Vettius te Pompeji.

zuildoorsneden; de onderlinge zuilafstand is grooter dan de Grieksche; bovendien zijn alle zuilafstanden evengroot, waardoor de uiterste triglyph een plaats vindt boven de hoekzuil as, en het Grieksche vraagstuk van de triglyphenplaating op de hoeken, wordt vermeden.

Het lage. weinig overstekende kapiteel bestaat uit een slecht begrepen, ongevoelig geprofileerde echinus en een vierkante dekplaat.

Het hoofdgestel krijgt een hoogte van l/4 zuil.

De lage architraaf is vlak, öf gedeeld als de Ionische.

Het fries is versierd met vierkante metopen en triglyphen, van welke laatste, in verband juist met den vierkanten metopenvorm, er drie of vier tusschen twee zuilen worden geplaatst. Het hooge fries doet de architraaf nog lager schijnen. De triglyphen zijn boven recht beëindigd, niet afgerond, en aan de hoeken hebben de triglyphen geen overhangende punten. De overgang naar de kroonlijst wordt gevormd door een kyma, al of niet gecombineerd met een hollijst. Het ondervlak der kroonlijst is echter niet afwaterend; tusschen de mutulen, waaraan korte, niet opvallende droppels, zijn cassetten aangebracht, waarin rozetten.

Sluiten