Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BOUWKUNST DER ROMEINEN.

191

Fig. 195.

1. Plattegrond van het huis van Pansa, te Pompeji. 5. Drie huizen, van een plattegrond van Rome. 2 en 3. Plattegrond en doorsnede van een Romeinsch 6. Plattegrond van de basilica Ulpia, te Rome.

woonhuis. (Naar Lückenbach). 7. Plattegrond van de basilica te Pompeji.

4. Plattegrond van een klein Pompejaarisch huis.

Overigens is de Romeinsch-Dorische orde minder gevoelig, en voor den werkman makkelijker uitvoerbaar opgevat dan de Grieksche.

2. De Romeinsch-Ionische zuil is verjongd, heeft entasis en is gecanneleerd. De zuilafstand Fig. 188. bedraagt ongeveer 3 onderste zuildoorsneden, gerekend tusschen de assen; de hoogte is 8'/2 a 9 onderste zuildoorsneden. Het basement is Attisch-Ionisch, op een vierkant plint; echter springt de bovenste torus veel meer terug dan bij de Grieksche basementen. De hoogte van het basement is l/2 onderste zuildoorsnede.

Het kapiteel bestaat uit een zeer groote relief-echinuskyma. De horizontale band van het volutenkussen is in het midden niet doorgebogen, maar recht, terwijl de voluten, die niet meer liggen in een vertikaal plat vlak, maar schroefvormig naar buiten treden, naar verhouding klein zijn. De geheele hoogte van het kapiteel bedraagt '/2 onderste zuildoorsnede.

Het driedeelige hoofdgestel is rijk met reliëf versierd. De lijsten zijn groot, springen sterk voor en zijn slap van profiel. Daar alle onderdeden ongeveer evenhoog zijn, verliest de

Sluiten