Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BOUWKUNST DER ROMEINEN.

203

Fig. 206.

1, 2 en 3. Korinthisch kapiteel, basement en sokkel

van het Colosseum. 4. Zijaanzicht van kapiteel en hoofdgestel van fig. 1.

5 en 7. Zij- en vooraanzicht van een Ionisch kapiĀ¬

teel van het Colosseum. 8. Het bij 5 en 7 behoorend basement. 9 en 10. Zij- en vooraanzicht van een Dorisch

kapiteel van het Colosseum. 11. Het bij 9 en 10 behoorend basement.

6 en 12. Dorische basementen van het Colosseum.

13. Basement van het Pantheon.

14. Dorisch kapiteel van het Marcellustheater te Rome.

15. Attisch basement, tempel van Portuna virilis, te Rome.

16. Dorisch kapiteel uit Albano.

17. Dorisch kapiteel van de thermen van Diocletianus te Rome.

18. Triglyphen met verticale en horizontale doorsnede. (Theater van Marcellus, Rome).

19. Voet en deklijst van den onderbouw van den Vesta-tempel te Tivoli.

20. Dorisch zuilkapiteel.

21. Baksteenprofiel van den tempel der Eer en Deugd, bij Rome.

22. Fig. 7, op grooter schaal.

23. Proflei van een kroonlijst, uitwendig een venster van den Vesta-tempel te Tivoli bekronend.

(Naar Gailhabaud, Hauser-Reich e. a.).

Salve (welkom) of Cave Canem (wacht u voor den hond) aangebracht, de laatste woorden dan in verband met een grooten hond.

OVERZICHT DER MONUMENTEN UIT DEN VROEGTIJD.

Als voorbeeld van Romeinschen tempel uit den vroegen tijd kan dienen de ] upi ter tem pel op het Kapitool, uit het einde van de 6* eeuw v. Chr. Nog werden te Rome gebouwd de Diosc uren tempel, de Apollotempel, de tempel van Venus, de tempel van Aesculapius.

Sluiten