Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

204

DE BOUWKUNST DER ROMEINEN.

Fig. 207. Vooraanzicht van een Ionisch kapiteel.

In verband met de Grieksche tempelvormen krijgen we nog de volgende zuilenplaatsingen:

Dorische prostylos, Herculestempel, te Cora; Ionische prostylos pseudoperipteros, tempel van Fortuna virilis, te Rome; Fig. 184. c. Korinthische prostylos, tempel van Jupiter te Rome; Korin,thische ronde peripteros, Vesta-tempel Fig. 201. te Tivoli. Ook is bij Rome een tempel uit de 5e eeuw ontgraven van een volledig Grieksch type, lange cella, pronaos, opisthodomos en een zuilenomgang van 4 bij 9 zuilen. Later werden de tempels geheel in Griekschen trant gebouwd, nadat in + 150 v. Chr. Hermodoros van Cypros naar Rome werd geroepen voor den bouw van den

Jupitertempel op het Marsveld, en den Junotempel. Deze eerste groote marmeren werken te Rome, van Helleensche opvatting en schoonheid, moesten wel hun invloed doen gelden.

Van deze tempels is de Herculestempel te Cora het eenige voorbeeld van Romeinsch-Dorischen tempelbouw, die ± 80 v. Chr. is gebouwd. Aan den buitenmuur der cella zijn Laat-Grieksche muurpeilers aangebracht.

De tempel van Fortuna virilis, in Ionischen stijl, dateert uit 212 v. Chr. en lag aan het forum Boarium; eveneens te Rome gebouwd in 197 v. Chr., en ook > i n ••■•■■»■•«•••«•• •■ " " * •

in Ionischen stijl was de tempel van •

Juno Sospita. Korinthische tem- t

pelszijndeVestatempelteTivoli, *

waarvan de zoldering in het peristyl »

Fig. 192. met cassetten is versierd, waarin han- |

gende reliefrozetten, en welke rond- S

tempel dateert uit + 150 v. Chr.; de •

tempel van Magna mater, uit 191 ï

v. Chr,, gebouwd op den Palatijn- *

schen berg; en de Vesta tempel aan j

den Tiber, een in+ 100 v.Chr. ge- !

bouwde peripteros met 20 marmeren i

Korinthische zuilen. De Korinthi- •

sche Apollotempel te Pompeji !

was een peripteros, wel op een S

podium staand, doch zonder muur- ■

afsluiting achter op het podium. Hij j

lag in een zuilenhof, gevormd door S

een 2 verdiepingen hooge gaanderij. \

Fig. 208. Zijaanzicht van een Ionisch kapiteel.

Sluiten