Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BOUWKUNST DER ROMEINEN.

221

Fig. 226. Ruinen van een aquaduct bij de Via Appia.

Inwendig zijn tusschen de pijlers 8 nissen aangebracht, 3 ronde, door halve koepels en 5 recht- pig. 204. hoekige, door tongewelven overdekt. De nissen zijn geflankeerd door twee Korinthische pilasters, waartusschen twee zuilen van dezelfde orde, die bijna 9 M. hoog zijn, onderaan 1.13 M. en boven nog 1 M. in doorsnede.

De cylinder is door twee hoofdlijsten in twee verdiepingen verdeeld. De onderste wordt door de zuilen gedragen daar waar ze de nissen passeert, behalve bij de ingangsnis en die er tegenover. De koepel is ingedeeld door 5 rijen, naar den top kleiner wordende vierhoekige cassetten, die met relieflijsten zijn versierd. De tusschen de cassetten liggende ribben volgen de richting van den koepel. De eenige lichtopening is in den koepeltop aangebracht, cirkelvormig, 8.995 M. in doorsnede, en door een metalen ring omspannen.

De inwendige aankleeding van de tweede verdieping, die het geheele aspect buitengewoon schaadt, is uit later tijd.

Voor den cylinderbouw is -een voorhal, een 3-beukige prostasis aangebracht, die 34 M.

Sluiten