Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BOUWKUNST DER ROMEINEN.

223

Fig. 229. Amphitheater te Pompeji.

zicht zijn twee tympanons zichtbaar boven elkaar, waarvan het bovenste tegen de voorzijde

van de rotonde zelf is aangebracht. 2. GRAFMONUMENTEN. Behalve tempels werden nog graven als gewijde bouwwerken

opgericht. Meestal was de hoofdvorm die van een Etruskisch vrijstaand graf, vierkante

onderbouw, cylindervormige bovenbouw, eindigend in tumulusvörm, alleen rijker door

fraaie decoratieve architectuur. Ook rotsgraven, als die van de Etruskers, b.v. het i Scipionen en Nasonengraf bij Rome, werden aangelegd, en in den Laattijd het

Rotsgraf bij Petra. Fig.233. 4.

Het graf van de familie P1 a u t i u s, bij Tivoli, vertoont aan den vierkanten onderbouw een architectuur van

halfzuilen. De ronde bovenbouw meet 20 M. in doorsnede.

Overigens overtreffen natuurlijk de keizersgraven alle andere in grootte en rijkdom. In het Mausoleum van

Augustus, gebouwd in 28 v. Chr., zijn verschillende imperators begraven. De ronde onderbouw meet 69 M.

in doorsnede; de tumulus hierboven was vroeger met boomen beplant. Op den top stond 's keizers standbeeld;

in den cylinderwand waren diepe nissen aangebracht, met half koepels overdekt, terwijl voor den ingang een

zuilenporticus verrees.

Het grootst is echter het Mausoleum van Hadrianus, gebouwd van 136—139 n. Chr. en nu Engelsburcht Fig. 219. 8.

Sluiten