Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BOUWKUNST DER ROMEINEN.

225

Fig. 231. Plattegrond van het Colosseum te Rome.

Boven diepe dalen werd een aquaduct samengesteld uit 2 of 3 arcaden boven elkaar. Fig. 223. 3. Deze arcaden waren zoogoed als zonder eenige versiering; hoogstens werd een lijst aangebracht ter hoogte van de geboorte van den boog. Waar de aquaducten straten of wegen kruisten, werden er eenvoudige hoogpoorten in uitgespaard of wel fraaie poorten, waarvan de Porta maggiore een der voornaamste is.

De Porta maggiore bestaat uit twee groote boogopeningen, en een kleinere in het midden. Versierd met Korinthische halfzuilen, die een tympanon dragen, is alles in rustiek werk uitgevoerd. Het geheel wordt bekroond door 3 attica's boven elkaar, bedekt met opschriften. Het in 49 na Chr. voltooide bouwwerk is bijna 25 M. hoog.

Ook rivieren werden door de aquaducten gekruist, in welk geval de aquaduct tevens als brug werd benut. Een zeer bekend voorbeeld hiervan is de Pont du Gard, bij Nimes in Frankrijk, dateerend van even na Chr. geboorte. Hiervan is de bovenste rij bogen kleiner

Sluiten