Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

226

DE BOUWKUNST DER ROMEINEN.

Fig. 232. Het Colosseum te Rome, van binnen.

dan de onderste; telt deze 6 groote bogen, gene bestaat uit 11, met een totaallengte van 260 M„ een hoogte van 59 M. boven het wateroppervlak en een breedte van 4 M.

Een ander fraai voorbeeld van Romeinsche bruggenbouw in veroverde landen is de in Fig. 227. 103 n. Chr. voltooide brug bij Alcantara in Spanje, die 200 M. lang en 8 M. breed is.

Zes groote bogen, waarvan de middenste een spanning heeft van ruim 30 M., overwelven Fig. 223. de rivier. In Rome zelf dient genoemd te worden de pons aelius, engelenbrug, door Hadrianus gebouwd in 136 n. Chr. als toegang naar zijn Mausoleum.

Stadsmuren om plaatsen in veroverde landen werden degelijk en sterk aangelegd. Als Fig. 228. voorbeeld hiervan bleef o. a. bewaard de Porta nigra te Trier. Deze massale bouw, Fig. 219. 7. die ± 50 n. Chr. werd voltooid, is 30 M. hoog. De bovenverdieping is door arcaden opengewerkt, terwijl de doorgang bestaat uit 2 groote boogopeningen.

b. Het theater der Romeinen was, hoewel in hoofdzaak wel het Grieksche theater was nagevolgd, niet gebonden aan terreingesteldheid; de gewelfbouw veroorloofde ook den aanleg op vlak terrein, waarop het theater verrees in meerdere verdiepingen van arcaden.

Sluiten