Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE OUD-CHRISTELIJKE BOUWKUNST.

251

Fig.

1. Front van de basiliek van Turmanin. -

(Naar de Vogué).

2. Bouwsysteem van de basiliek te Kalb Luzeh.

(Naar de Vogué).

3. 4, 5. Opstand, doorsnede en grondplan van een overwelfde basiliek met galerijen te Bimbirkilisse.

(Naar Holtzmann).

255.

6,7,8. Opstand, doorsnede en plan van een gereconstrueerde basiliek te Bimbirkilisse. (Naar Holtzmann). 9, 10. Doorsnede en plattegrond van een koepelbasiliek te Koja Kalessi. (Naar Headlam). 11, 12. Kruisvormige eentraalbouw te Bimbirkilisse.

(Naar Holtzmann).

13. Trichorum uit N.-Afrika. (Naar Gseii).

graf teEl-Barah lijkt op dat bij Jeruzalem; alleen is het in kruisvorm aangelegd, terwijl de nissen boogvormig Fig. 253. 1. Zijn (arcosolium). De niet-Christelijke katacomben te Palmyra hebben een veel uitgebreider grondplan met een ruimte voor ongeveer 360 lijken, die geborgen werden in spleten, loketten als 't ware, waarvan er tot 7 boven elkaar in de wanden zijn aangebracht. Op het eiland M e 1 o s bevatten de katacomben zelfs ruimte voor 1500 lij ken, die in arcosolia werden geplaatst. In Alexandrië vormden de katacomben de begraafplaatsen voor de armen, Fig. 254. 1. terwijl in Boven-Egypte, te El-Bagauat, een bovengrondsche necropool, bestaand uit een groot aantal vrijstaande mausolea, door hangkoepels overwelfd, die afgedekt waren door een horizontaal dak, rustend op de Fig. 253. 3. hooger opgetrokken muren. Deze necropool is uit de 6e eeuw afkomstig.

c. In Noord-Afrika bij Karthago zijn de onderaardsche begraafplaatsen bijna zoo uitgestrekt als die te Rome, terwijl ze in Spanje bij uitzondering voorkomen. Die op Sicilië, op Sardinië en op Malta zijn ongeveer Fig. 254. 4. even oud als die in Zuid-Itatië, te Napels (le eeuw). De katacomben te Syracuse bevatten rotonden van ongeveer 10 M. middellijn, overdekt door half bolvormige koepels, waarin de lichtschacht uitkomt.

Sluiten