Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

258

DE OUD-CHRISTELIJKE BOUWKUNST.

Fig. 260.

1 en 2 Lengtedoorsnede en dwarsdoorsnede van de 5. Kruisingstoren met koepel en apsisgewelf van de

basiliek te Taf kha. (Naar de Vogué). basiliek van het Roode klooster in Egypte-

3 Aaios Georoios te Saloniki, uit de 4e eeuw. , . .-, ( aar e oc j.

i pSeb vanTheodorik te Ravenna. (Naar Wulff). 6. Basiliek met tempelhof te Ruweha.

Dit graf werd later vergroot tot een uitgebreide onderaardsche grafkerk (krypta, krocht).

Van het grondplan wordt dikwijls afgeweken. Zoo ontbrak in Italië vaak de voorhof, waarvoor dan een kleine voorhal in de plaats kwam. In 't Oosten en Syrië ontbrak de voorhof bijna nooit, maar komt weer zelden Fig. 256. 3. een dwarsbeuk voor. Daarentegen zijn boven de zijbeuken, uitziende op den hoofdbeuk, galerijen aangebracht, .j. j i™. ;„ O™» h-off- m«.n TflHen twee verdieninaen aan. (De S. Agnese te Rome

waar zien ue vruuwcu utvuuutu , ... .v^...^ ..w.v — r u , ;•.

met zijbeuken). Geldt in 't algemeen de basiliek als vorm van godshuis tot aan Justinianus, toch treft men in de verschillende landen om de Middellandsche zee de meest verschillende vormen aan. B.v. is in Noord-Afrika de apsis niet halfrond, maar meestal rechthoekig. In Ravenna ontbreekt meestal de dwarsbeuk, maar is de voorhal overwelfd, en heet dan ardica. 5. De opbouw. In den opbouw treft het verwaarloozen van de details. De slordig uitgevoerde muren zijn opgetrokken in baksteen, tufsteen of natuursteen. De zuilen werden uitsluitend beschouwd als steunpunten; gehaald uit klassieke bouwwerken, werden ze evenwel veel zwaarder belast. Nieuwe zuilen kregen dan ook, terwille van de sterkte, nooit canneluren, en zelfs geen entasis. Waren de zuilen uit het klassieke monument voor het doel te lang, dan

Sluiten