Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

270

DE OUD-CHRISTELIJKE BOUWKUNST.

Fig. 271. Ingang van de S. Lorenzo te Rome.

geweest door een houten kapconstructie, een zadeldak voor den verhoogden middenbeuk en zadeldaken voor de zijbeuken. De kap is echter volledig verdwenen. De middenbeukmuren rustten op zuilen, terwijl de bogen onversierd waren; wel waren in de muren vensters aangebracht juist boven de bogen en ertusschen. De bogen hebben een spanning van +_ 3 M.; de eerste en de laatste werden door muurpijlers ondersteund. Een dergelijk constructief Fig. 254. 8. systeem vertoont de basiliek te Turmanin. Bijzonder fraai is de gevel met zijn fraai rondboogportaal, waarFig. 255. 1. boven een open zuilenloggia, en dat geflankeerd is door twee stoere torens, die de trappen bevatten en eindigen

in tympanons. Voor den middenbeuk ligt de narthex, en aan weerszijden van de apsis dienstruimten. Fig. 254. 3. Zeer fraai is ook de basiliek te K a 1 b-L u z e h, uit de 6e eeuw. Hierin worden de kapspanten ondersteund Fig. 255. 2. door kleine muurzuiltjes, rustend op kraagsteenen. De pijlerkapiteelen zijn versierd met een dubbele rij bladeren, Fig. 261. terwijl ook langs de bogen profileeringen met reliefranken zijn aangebracht. Prachtig is de boogversiering van de Fig. 259. 4. apsis. De basiliek te Kalat-Seman is kruisvormig. Elke kruisarm bestaat uit een 3-beukige basiliek, waarvan er één eindigt in 3 apsiden. De armen van het kruis zijn door hoeknissen verbonden. In de nabijheid ligt een groot klooster.

Ook in Mesopotamië zijn reeds zeer vroeg Oud-Christelijke basilieken gebouwd. De Sergiusbasiliek te Sergiopolis (nu Rusapha) aan den Euphraat dateert uit de 6e eeuw. Tusschen ver uit elkaar staande pijlers zijn arcaden aangebracht. Te Z e n o b i a (nu Halebieh) is ook een kerkruïne gevonden. Hier hebben de bogen zoo n groote spanning, dat steunbeeren moesten worden aangebracht. Zelfs aan de overzijde van den Tigris zijn ruïnen gevonden, o. a. te Mayafarkin.

Sluiten