Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE OUD-CHRISTELIJKE BOUWKUNST.

273

Fig. 273. Het inwendige van de S. Stefano rotonde te Rome.

van ruim 10 M. Inwendig is iedere zijde van den 8-hoek ingedeeld door een rondboog, waarboven een blindboog Fig. 259. 8.

een tweede verdieping vormt. In iederen bovensten blindboog is een rondboogvenster, dat geflankeerd wordt door

twee iets kleinere blindbogen. In Ravenna staat ook de doopkapel van S. Maria in Cosmedin, in de

6« eeuw onder Theodorik gebouwd, en de grafkerk van Galla Placidia, uit 440, welke grafkapel gebouwd

is in den vorm van een Latijnsch kruis. Van de vier door tongewelven overdekte armen is n.1. één verlengd

door.een voorhal; in de 3 andere armen van het kruis staan sarcophagen.

Andere baptisteria bezitten o. a. de plaatsen Napels, Salona, Grado en Aguileja.

In Syrië staan ook twee fraaie voorbeelden van centraalbouw uit het Oud-Christelijke tijdperk, n.1. te E s r a Fig. 245. 6. en te Bosra. De Agios Georgios te Esra werd in 515 gebouwd. De koepelruimte is 8-hoekig, en het Fig. 259. 9. centrale grondplan is basiliekvormig gemaakt door nissen in de hoeken, en een uitgebouwde apsis, waarnaast dienstvertrekken, die den rechthoek voltooien. De omgang is door horizontale steenplaten afgedekt, terwijl de koepel, die spitsboogvormig is in doorsnede, door overkraging (achtereenvolgens 16-hoek, 32-hoek en cirkel) tot stand komt. Ook te Kalat Seman werd een doopkapel gebouwd, evenals een te Deir Seta, waar een zeszijdig baptisterium verrees.

Bij de tot dusver genoemde bouwwerken is duidelijk het streven zichtbaar, door de assen te laten spreken, een gelijkenis te vinden met den basiliekbouw. Toch bestaan er ook basilieken die door het gedeeltelijk overdekken van den middenbeuk door een koepel, naderen tot den centraalbouw. Een fraai voorbeeld hiervan is het mausoleum te Rusapha in Mesopotamië. In het midden van de 3 zijden tegenover het presbyterium van Fig.254. 9.

Sluiten