Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BYZANTIJNSCHE BOUWKUNST.

283

Fig. 280. Verschillende Byzantijnsche plattegronden. Basiliek Aya Sophia te Nicaa. (Naar Gurlitt). 4. Kloosterkerk van Lawra, Athos. (Naar MÜiet).

Aya Sophia te Trebizonde. Plattegrond. 5. Kloosterkerk van Nea Moni, Chios. (NaarWulff).

rv. , , . , . , , ... , (Naar Teider en Pollan). D. Kloosterkerk van Dochiariu, Athos.

« «.luuaicruerK. mee DijKerK van nosios L>UKas.

(Naar Wulff).

(Na

Brockhausj

tot 1261 duurt het Latijnsche keizerrijk. Dan komt de laatste Byzantijnsche dynastie, de Palaeologen, aan het bewind en volgt nog een korte opbloei voor het einde, de verovering in 1453 door de Turken. Maar de Byzantijnsche kunst bleef tot ver in de Middeleeuwen op West-Europa haar invloed uitoefenen, welke echter grootendeels beperkt bleef tot Italië wat de bouwkunst betreft; schilderkunst en beeldhouwkunst ondergingen dien invloed veel langer en over veel uitgestrekter gebied.

Sluiten