Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BYZANTIJNSCHE BOUWKUNST.

287

Fig. 281. 6. komt voor (Palaeopalagia in Manolada); op de kruising van het Grieksche kruis is een koepel aangebracht, terwijl toch weer een rechthoekige vorm aan het geheel wordt gegeven door de narthex rondom te laten loopen. Op de narthex rusten dan 5 koepels.

Fig. 284.1,4. 3. De koepel boven het centrum domineert, en daar alle andere koepels van het bouwwerk kleiner zijn, wordt uitwendig, ook al nadert de centraalbouw den basiliekvorm, toch op het centrum nadruk gelegd. Bovendien blijft uitwendig de Byzantijnsche koepel zichtbaar

pig. 281. 1. in bolvorm, in tegenstelling met de Oud-Christelijke koepels, die uitwendig door een houten dakconstructie werden afgedekt. Wel werden de tongewelven van de kruisarmen door zadeldaken overdekt, en de overige ruimten door lessenaarsdaken. Behalve de centrale koepel verheffen zich bijkoepels

feg. 284. 2. boven de vier hoekruimten, boven de voorhal, en soms ook boven de

pastophoriën; boven de k

te Venetië).

Fig. 284.

1 en 4. Agios Theotokos te Constantinopel. Gevel- en apsiszijde. (Naar Bayet).

2. Plattegrond van de Apostelkerk te Saloniki. (Naar Texier un Pullan).

3. Plattegrond van de Agios Sergios en Bacchoskerk te Constantinopel.

5. S. LorenZO te Milaan. (Naar Dehio en van Bezold).

6. Grondplan van de S. Vitale te Ravenna.

ruisarmen vinden ze echter bij uitzondering een plaats (S. Marco

In Antiochië werd de koepel reeds lang vóór den Byzantijnschen tijd opgetrokken van horizontale ringen,

Sluiten