Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

298

DE BYZANTIJNSCHE BOUWKUNST.

• het vlakke reliëf aemeen hebben. Ten slotte worden Fig. 286.

in de overdadig rijke reliëfs van de Aya Sophia de fijn getande akanthusbladeren verguld en de fond er tusschen gekleurd.

De beeldhouwkunst beleeft een periode van algeheel verval, daar door de kerk het maken van beelden was verboden. Van groote vaardigheid getuigen de figurale ivoorsnijwerken, waarop dan ook de enkele in steen gehouwen figurale reliëfs gelijken.

OVERZICHT DER MONUMENTEN.

1. De S. Vitale te Ravenna, gebouwd van 526— Fig. 284. 547, is een 8-hoekige centraalbouw. De half bolvormige koepel verheft zich op 8 pijlers; tusschen deze pijlers zijn 7 nissen aangebracht, waarin tel- Fig. 296. kens 2 zuilen staan, voorzien van een kapiteel met tusschenstuk; alleen ter plaatse van de apsis is de halfronde nis vervangen door een recht-

: • • ; noetuge, waaraan ae apsis aansluit, ue apsis steekt

• Fig. 297. Eindvlak van de sarcophaag van j buiten het gebouw uit en is uitwendig 3-zijdig; het

l den Aartsbisschop Theodorus van Ravenna l ,

• (677—688). Marmerrelief. (Naar foto Hinh). • presbyterium vóór de apsis is evenhoog als de • omgang, terwijl de apsis zelf lager is. Naast de

apsis staan twee kleine rotonden op eenigen afstand ervan zóó, dat tusschen deze en de apsis kleine ruimten zijn overgebleven.

De koepel bestaat uit een amphoraconstructie van gebakken klei; tusschen de ramen, die Fig. 259. 8. in den koepel insnijden, staan de amphora's vertikaal, erboven liggen ze spiraalsgewijze in horizontale rijen. Bepleisterd met kalk is deze koepel geheel met mozaïk inwendig bekleed. Tusschen den 8-hoek en de voorhal zijn twee ronde torens als trappenhuizen naar de galerijen geprojecteerd. De voorhal is met tongewelven overdekt en heeft aan de smalle zijden twee nissen. De tegenwoordige voorhal ligt geheel scheef ten opzichte van de hoofdas, aansluitend bij een nu verdwenen voorhof. Deze scheeve stand is te verklaren uit de ligging aan de straat, Fig. 295. terwijl de 8-hoek zelf georiënteerd is. Met het overrijke inwendige vergeleken is het uitwendige van het gebouw zeer sober.

2. De Agios Sergios en Bacchoskerk te Constantinopel dateert uit de 6e eeuw. Ook hier is Fig. 284. 3. de koepelruimte 8-hoekig, het geheele grondplan echter door een omgang 4-hoekig. De koepelruimte gelijkt op de S. Vitale, doch in de Agios Sergios en Bacchoskerk zijn slechts 4 nissen aangebracht over de diagonalen, terwijl tusschen de pijlers aan de 4 overige zijden de zuilen in een rechte lijn zijn geplaatst, waardoor reeds in de koepelruimte het vierkant is benaderd. Alleen voor de altaarnis ontbreken de twee zuilen. Het inwendige vertoont den

Sluiten