Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

302

DE BYZANTIJNSCHE BOUWKUNST.

Fi'g. 302. De S. Marco te Venetië.

Voor de kerk liggen 2 voorhallen en een atrium; van uit de voorhal geven 5 deuren toegang tot het inwendige, dat uitstekend bewaard is gebleven. De benedenverdieping is rijk geïncrusteerd; groote verschillend gekleurde marmerplaten zijn omlijst door fijne profielen. De zuilen zijn van porphyr, in de apsis van verde antico en in de zijbeuken van graniet. Het géincrusteerde marmer is rood en zwart geaderd en geel. In de gewelven zijn glasmozaïken

Fig. 299. aangebracht op gouden grond; ze zijn ornamentaal, met aan de textiele kunst ontleende . motieven, en behoefden dus door de Turken niet verwijderd te worden. Het eenige Mahomedaansche, wat in de kerk opvalt, zijn de groote ronde schilden, waarop in ornamentale letters des sultans naam geschilderd is.

Fig. 300. Uitwendig maakt de baksteenen kerk een zeer soberen indruk, alleen nog wat verrijkt door de rondboogvensters. Deze zijn gesloten door a jour bewerkte marmeren platen, en ingedeeld door zuilen en architraven. De geheele indeeling is uitwendig te zien, en toch is het uiterlijk verre van monumentaal, vooral door inbouwing; aan de Zuidzijde vooral liggen verscheiden koepelgebouwtjes, waaronder één baptisterium, dat mogelijk nog ouder is dan de Aya Sophia zelf.

Sluiten