Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE MAHOMEDAANSCHE BOUWKUNST.

327

2. Paleizen in Samarra en omtrek zijn nog als ruïnen aanwezig. Ook plattegronden van woonhuizen, die bijna alle gelijkvormig zijn, heeft men kunnen ontdekken. De muren zijn Fig. 318. c. fraai versierd; deze versiering concentreert zich voornamelijk op de lambri tot een hoogte van ongeveer 1 M., op het fries en op deur- en vensteromlijstingen. De deur- en vensteropeningen zijn in den regel rechthoekig, zelden spitsboogvormig. De versiering is gemodelleerd in gips; vormt ze zeer vlak reliëf, ornament en fond als 't ware ineenvloeiend en bestaand uitsluitend uit arabesken, dan is het bouwwerk zeer oud; als daarentegen de fond verdiept is, zonder nog dat het reliëf hoog wordt, en zijn dan plantmotieven, als b.v. de wijnrank in kleur toegepast, dan behoort het bouwwerk in een iets latere periode thuis. In de paleizen treft men ook Kufisch schrift aan, verbonden met bloeiende plantenranken. De gipsversieringen der muren zijn dan ook in kostbaarder materiaal, marmer, uitgevoerd. Torens en muren maakten deze paleizen tot verdedigbare sterkten. B.v. het

kaliefenpaleis te Samarra; Kasr-el-Aschik, op den

Tigrisoever, en Balkuwara nabij Samarra. D

Fig. 324. Geometrisch Moorsch ornament.

Fig. 323. Arabische en Moorsche bloemen.

laatste mo¬

nument, vierkant, en door 2 recht¬

hoekig elkaar kruisende straten doorsneden, aan weerszijden waarvan talrijke vertrekken liggen, is door muren, 1250 M. lang en voorzien van torens, omringd. Als een verbeterd Mschattapaleis heeft dit bouwwerk invloed uitgeoefend op den paleisbouw, tot in Kaïro toe. 3. In Irak werden overkoepelde mausolea, rustend op rechthoekigen onderbouw, omringd door overdekte gangen voor pelgrims gebouwd. Het mausoleum van Iman Dur uit de 2= helft van de 1U eeuw vertoont een mooien koepel op torenvormigen onderbouw. Talrijke opschriften in Kufisch schrift verfraaien het geheel. Voorts een mausoleum te Kerbela, de graf moskee van Hussein, en te Redschef, de moskee van M a k a m A1 i, waar op een uit meerdere beuken bestaande pijlerzaal een koepel rust. Merkwaardige elementen vertoont de moskee te Diabekr, die gelijkt op een Vroeg-Christelijk bouwwerk uit den tijd van Justinianus. Aan de Noordzijde ligt een hof, waarvan een gevel uit 2 verdiepingen bestaat; de onderste verdieping heeft spitsbogen, de bovenste rechthoekige openingen, beide gescheiden door pijlers, waarvoor Korinthische zuilen. Boven deze voor den gevel staande zuilen springen de Korinthische lijsten voor. Verder zijn nog vermeldenswaard de groote

Sluiten