Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

328

DE MAHOMEDAANSCHE BOUWKUNST.

Fig. 325. Inwendige van de moskee te Cordova.

moskee te Mossoul, uit 1150, met prachtige spitsbogige met albast reliëf versierde gebedsnis en de Z ach ar ia s> moskee te Aleppo, uit 1169; terwijl in dezen tijd te Damaskus en te Jeruzalem weinig werd gebouwd.

C. EGYPTE.

1. De moskeeën in Egypte, dat tot het kalifaat Bagdad behoort, doch van 868 tot 905 onafhankelijk is, behooren tot de fraaiste Mahomedaansche bouwwerken. Hier ontmoeten Oud-Christelijke en Syrische, Koptische en Perzische kunstrichting elkaar, terwijl ook de Spaansche en Italiaansche (Siena) bouwkunst op de Egyptische invloed kunnen hebben uitgeoefend.

Uitwendig zijn de muren opgetrokken uit horizontale lagen gele en donkerroode steen, in kleur afwisselend; soms zelfs zijn deze kleuren dambordvormig gerangschikt. In later tijd worden de afwisselende lagen niet werkelijk toegepast, maar door schildering de illusie van afwisseling gewekt. Deze voorliefde voor het doen spreken van horizontale lagen kwam uit Spanje en Siena. Inwendig werden de muren, voor zoover het den sokkel betreft, met marmeren platen bekleed, en de belangrijkste plaatsen, b.v. de mihrab, met steenmozaïk versierd. Bij de oudere gebouwen worden vaker houten zolderingen gebruikt dan gewelven, die eigenlijk in Egypte niet inheemsch waren.

Sluiten