Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 DE MAHOMEDAANSCHE BOUWKUNST, 333

van uit Constantinopel vervangen. De open hof uit het centrum van de moskee komt nu ervoor te liggen, terwijl het middenvierkant door een grooten koepel wordt overwelfd.

We noemen slechts de in 1526 voltooide kleine moskee van Suleiman en de Fig.312. 5. Albastmoskee van Mahomed Ali, uit de 19e eeuw.

D. NOORD-AFRIKA. 1. De bewoners. Berbers, landden in 711 onder Tarik bij Gibraltar, en stichtten in 755 het kalifaat van Cordova, dat bijna geheel Spanje omvatte. In Noord-Afrika zelf deden invloeden uit Kaïro, en later ook uit Spanje zich gelden. Klassieke fragmenten werden gebruikt, zoolang ze voorradig waren; dan volgt op de zuilen de vierkante en de 8-hoekige pijler. In Tunis, Algiers en Marokko werd voor den mihrabwand vaak een dwarsbeuk gebouwd, om terwille van den koepel een kruising te verkrijgen tusschen dwarsbeuk en middenbeuk van de gebedsruimte. De minarets zijn vierkant, bij uitzondering 8-hoekig.

In Tunis is de oudste moskee die van Zeituna, uit 732, waarin Romeinsche en Byzantijnsche zuilen werden verwerkt. Om den voorhof staan arcaden; in de gebedsruimte is een middenbeuk uitgespaard, tweemaal zoo breed als de andere arcaden, terwijl boven het begin en voor de mihrab een koepel is gebouwd; de 8-hoekige tambour hiervan komt door schelpvormig versierde rondboognissen in de hoeken van het vierkant tot stand. De minaret is vierkant.

Van de oude in 875 vernieuwde beroemde Sidi-Okbamoskee te Kairuan

Sluiten