Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

334 DE MAHOMEDAANSCHE BOUWKUNST. ï

Fig. 331. Portaal van de moskee van sultan Hassan te Kaïro.

in Tunis werd alleen de oude mihrab bewaard en in de nieuwe gebruikt; Het grondplan is rechthoekig, doch door het aanbrengen van een dwarsbeuk, die even breed is als de middenbeuk in de gebedsruimte, wordt het grondplan T-vormig ingedeeld. De 17 beuken in de gebedsruimte staan rechthoekig op den mihrabwand. Van de beide koepels boven het begin en het einde van den hoofdbeuk is de voorste de hoogste. De overgang van vierkant naar den 16-hoek van den tambour komt alweer door hoeknissen tot stand. De buitenmuur bestaat uit afwisselende lagen zwart en wit marmer; inwendig komen spitsbogen, verhoogde spitsbogen en in den middenbeuk hoefijzerbogen voor.

Sluiten