Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE MAHOMEDAANSCHE BOUWKUNST.

335

| Fig. 332.

J [. Waterbekken, Mammelukken-

• tijd, Egypte. Brons met zilver

• en goud. Einde 15e eeuw.

t 2, 3, 4 en 5. Perzische tegels, uit

j het laatst van de 13e eeuw,

• Britsch museum.

: (Naar III. London News).

• 6. Turksche ijzeren helm met zilver S inlegwerk. 16e—17e eeuw.

(Naar foto Hirth).

De oude moskee te Tlemsen is S

geheel verdwenen. Alleen de oude \

vierkante minaret, waarvan het boven- j

deel versierd is als de Giraldatoren ! te Sevilla, staat nog overeind.

De groote moskee te Tlemsen, |

Fig. 312. 2. uit 1135. De bogen op de pijlers zijn ge- S

tand hoefijzervormig. Een dwarsbeuk ;

ontbreekt Ook de moskee te Al- •

giers heeft hoefijzerbogen, terwijl *

de moskee te Fez in Marokko : Spaansche invloeden vertoont.

E. SPANJE. I De vroege Spaansch-Maho- • medaansche stijl en de latere : Spaansch-Afrikaansche stijl j eindigen respectievelijk in 1031 j en 1492 met den val van Cor- : dova en van Granada. Echter j handhaaft zich de Mahome- | daansche kunsttechniek en or- : namentiek tijdens de Gothiek j en de Renaissance, en de ge- | mengde stijl, van de Mudejaren i (Moorsche nakomelingen) f wordt in Spanje M u d e j a a r s- | stijl genoemd. 1. Cordova. In deze groote { Spaansche stad, die omstreeks : 1000 ongeveer een millioen : Mahomedaansche inwoners ï

Sluiten